25 години Съвет на ректорите в България, СУ, 13 април 2018

Тържествено събрание по повод на 25 години от създаването на сдружението “Съвет на ректорите на висшите училища в Република България”, 13 април 2018, Аула на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.