Гледайте АМТВ ,“Младежта в действие, София-Париж , 2011” на английски !

Проектът на национална университетска телевизия “Алма матер” и програма “Младежта в действие”: “Изграждане и развитие на европейска студентска телевизионна мрежа” търси активния обмен на младежки предавания и медийни съдържани чрез уеб-базирана платформа( www.amtv.bg), създавана от млади хора за млади хора. Проектът поставя началото на европейска младежка телевизионна програма с център София, която включва предавания на девет университетски телевизии от страни-членки на Европейския съюз. През 2010-2011г. екипът на Телевизия „Алма матер” си партнира със студентски екипи от Висшите училища по журналистика в Париж и Лил и създаде четири мултикултурни предавания :

1.AMTV IN SOFIA, YOUTH IN ACTION, 2011

2.ATELIE IN PARIS, YOUTH IN ACTION, 2011

3.AMTV IN PARIS, YOUTH IN ACTION, 2011

4.ATELIE IN SOFIA, YOUTH IN ACTION, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published.