Какво да е образованието за да е конкурентен бизнесът в България ?

Конференция „Бизнес и образование” 20.03.2012, София, по повод „Европейската седмица на е-уменията 2012”

Според последни статистики безработицата сред висшистите от последните 5 години е 4% при 10% средна за страната.Най-висок е ръстът на незаетост сред специалистите в аграрния сектор, туризма и изкуствата. А най- високи доходи получават служителите в здравния, публичния сектор и сигурността.

Това стана ясно на конференцията „Бизнес и образование” , която се проведе по повод „Европейската седмица на е-уменията 2012”. Събитието си поставя за цел да отговори на въпроса: „Какво да е образованието, за да е конкурентен бизнесът”. Специален гост беше министър Сергей Игнатов, който акцентира върху нуждата бизнесът да навлезе в университетската среда и необходимостта от интегриране на информационните технологии в методите на обучение. Основният въпрос, който постави министър Игнатов беше: “- Произвеждат ли университетите кадри, необходими на икономиката ?”

Друг важен гост беше Джамил Салми, главен експерт в областта на висшето образование в Световната банка. Той изрази становище, че развитието на университетите трябва да върви ръка за ръка с това на общността и страната. Университетите трябва да подготвят млади хора за бъдещето, за професии, които ще бъдат търсени утре.

Leave a Reply

Your email address will not be published.