Юбилей на проф. д-р Минка Златева ,27 юни 2012г., СУ

Софийски университет “Свети Климент Охридски”
Факултет по журналистика и масова комуникация
Инициативен комитет

организират

П Р Е М И Е Р А

на юбилейния сборник в чест на проф. д-р Минка Златева

“Пъблик рилейшънс, журналистика и медии в глобалния свят “

(Съставителство и научна редакция
доц. д-р Соня Алексиева, д-р Наталия Начева, д-р Мария Николова )

с публикации на 34 автори от Австрия, Албания, България, Германия, Литва, Русия, САЩ, Тайланд, Хърватия и Швеция.

Почетен гост на премиерата
Проф. д-р РОЛАНД БУРКАРТ,
преподавател в Института по публицистика
и комуникационни науки на Виенския университет,
доктор хонорис кауза на Софийския университет
“Св. Климент Охридски”

Сборникът ще бъде представен от
Доц. д-р СОНЯ АЛЕКСИЕВА- преподавател в Нов български
университет и експерт по връзки с обществеността

Премиерата ще се състои на 27 юни 2012г., сряда, от 18.30 часа
зала 1 на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”,
бул. “Цар Освободител” 15 (вход през двора покрай
Университетската библиотека).

Адрес за контакти: д-р Мария Николова
e- mail: bookzlateva@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.