ПРОАКТИВНО , Младежта в действие, Тв Европа, неделя, 15:35

Национална университетска телевизия Алма матер
www.amtv.bg

Проектът на национална университетска телевизия “Алма матер” и програма “Младежта в действие”: “Изграждане и развитие на европейска студентска телевизионна мрежа” търси активния обмен на младежки предавания и медийни съдържани чрез уеб-базирана платформа( www.amtv.bg), създавана от млади хора за млади хора. Проектът поставя началото на европейска младежка телевизионна програма с център София, която включва предавания на девет университетски телевизии от страни-членки на Европейския съюз. В период на подготовка е създаването на Балканска университетска мрежа, като част от европейската. През 2010-2011г. екипът на Телевизия „Алма матер” си партнира със студентски екипи от Висшите училища по журналистика в Париж и Лил и създаде четири мултикултурни предавания .
През 2012 студентската телевизия на България – „Алма матер Тв” започна работа по втория етап от изграждането на Европейска студентска телевизионна мрежа. Тази година студентските екипи на „Алма матер Тв” снимат предавания заедно със свои колеги от университетските телевизии в Оксфорд и Лондон, Великобритания.

Leave a Reply

Your email address will not be published.