СУ, Факултет по педагогика, кампания 2012

Образованието днес е една от най-динамичните сфери на културата с множество технически иновации и мулти- дисциплинарни подходи.
Факултетът по Педагогика към Софийския университет съчетава вековна традиция с алтернативни модели на обучение и квалификация за широк кръг от специалисти.

Факултетът е ангажиран с подготовката на бъдещи учители и педагогически съветници, възпитатели, социални работници и специалисти по професионално и образователно ориентиране.
Обучението е в три специалности – Педагогика, Социални дейности и Неформално образование. То е равномерно разпределено между теоретична, избираема и практическа подготовка, като обхваща широк набор от социални и хуманитарни науки. Още от първата година студентите ни имат възможността да трупат наблюдения и опит в реална професионална среда, както и да се запознаят с последните технологии в образованието.
Факултетът по Педагогика към Софийския университет подготвя вдъхновени млади лидери за българската образователна система. Висшето образование днес не е просто социален шанс, а истинско приключение. Ако искате не само да го преживявате, но и да го създавате, доверете ни се.

Leave a Reply

Your email address will not be published.