“ИНТЕЛЕКТУАЛНА ГЪВКАВОСТ И МОРАЛНА УСТОЙЧИВОСТ”, В памет на проф д-р Тодор Петев 1944-2015

Проф. Тодор Петев е социолог и изследовател на масовите комуникации. Основател е на катедрата на ЮНЕСКО “Комуникация и връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация и декан на ФЖМК (1993 – 1995 г.). Има публикации във Франция, Румъния, САЩ и Чехия. Изнася лекции по връзки с обществеността при криза. Специализира в Полша и САЩ – Фулбрайт изследовател. Носител е на отличия на ЮНЕСКО, ИПРА, БДВО и Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Носител на наградата “PR легенда” от втория PR фестивал, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността и асоциацията на имиджмейкърите “Имагинес” (2008 г.)
Автор е на книгите: “Масовото общуване и личността” (1984); “Комуникация и социална промяна” (2001); “Теории за масовата комуникация“ (2004) и “Комуникационната спирала – трансформации и конфликти” (2009). Проф. д-р Тодор Петев почина на 14 октомври 2015г. Светла му памет.

Leave a Reply

Your email address will not be published.