“Огън след огъня” – студентски филм за Катуница

Студентска телевизия Алма матер
филм на студенти от
Факултета по журналистика към СУ
www.amtv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.