НАБИС,Годишен форум 2011

НАБИС ( Национална академична библиотечно-информационна система)България Годишен форум 2011 в хотел Радисън, София
репортер Камелия Петрова
www.amtv.bg

Цитирано от http://prvbg.wordpress.com

В понеделник проектът НАБИС – Национална академична библиотечно-информационна система, събра в хотел „Радисън“  уредниците на едни от най-големите колекции от ценни книги в света.

Форумът бе открит от Посланика на САЩ в България НП Джеймс Уорлик, а своят опит в дигитализиране на културното наследство пред аудитория от близо 200 професионалисти споделиха директорът на Националните архиви на САЩ г-н Дейвид Ферио, г-жа Диана Маркъм – директор в Конгресната библиотека на САЩ, г-н Ричард Овъндън от Бодлеанската библиотека на Оксфордския университет, проф. Робърт Дарнтън – директор на библиотеката в Харвард, г-жа Антонела Фреза от Италианското Министерство на културата, както и директори на библиотеки от балканските държави. Проектът за дигитализиране на каталозите на българските академични библиотеки се реализира от Фондация НАБИС и е най-големият проект, финансиран от Фондация „Америка за България“.  Чрез това технологично усъвършенстване всеки може да получи достъп до огромния ресурс, който се съхранява в университетските библиотеки в България (http://nalis.bg/).

Две години след старта на проекта НАБИС – Национална академична библиотечно-информационна система, в онлайн каталога вече могат да бъдат открити около 1 милион библиографски записа от каталозите на 14 академични библиотеки. Той е предоставен за обществено ползване само преди година и вече предлага редица услуги, отличаващи го от останалите сводни каталози в България. Търсенето в него става по няколко показателя – заглавие, автор, тема, дума от записа – едновременно във всички информационни ресурси (електронни каталози, дигитални библиотеки, периодични издания и онлайн бази данни по договори за абонамент), предоставяни от библиотеки, използващи различни библиотечни системи.

“Тук съм за втори път и отново ме удивява огромният интерес на аудиторията. Всички, заети с процеса на дигитализация – директори на библиотеки, неправителствени организации, министерства, имат огромно желание за модернизация и очевидно оценяват възможността за обмяна на идеи и практики, както и споделянето на своя опит. Много често хората работят изолирано, докато всъщност се опитват да решат един и същи проблем – важно е споделянето и опитът на по-голямата група“ – споделя г-н Ферио, Директор на Националните архиви на САЩ и бивш директор на Нюйоркските обществени библиотеки. „Въпреки това, което много хора имат като представа за библиотеките в САЩ, не навсякъде нивото е едно и също. На места сме в подобна ситуация, със същите проблеми, които вие срещате тук сега,“ – допълни той.

Г-н Овъндън, заместник директор на Бодлеанската библиотека на Университета Оксфорд, разказа за практиките, които се използват днес в Бодлеанската библиотека, за да се разпространява съдържанието на колекциите от редки и ценни издания и ръкописи, да се създава обществена ангажираност и интерес към литературата. (http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley)

„Каталозите у нас вече са дигитализирани“ – обясни Люпча Йованович, системен администратор на виртуалната библиотека на Македония. „В Македония наскоро стартира Национална стратегия за дигитализация на културното наследство“. (http://www.nubsk.edu.mk/)

 

Фондация НАБИС е учредена през 2009 година и основната й цел е да спомага развитието на образованието, науката и културата в България, като работи за подобряване на обмена и споделянето на информация чрез прилагане на нови модели за информационно обслужване според световните стандарти, интеграция на библиотечно-информационните системи и каталожни регистри на научните институции, висшите училища, големите библиотечни хранилища и др.

Фондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация.  Основана през 2008 фодина, Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Leave a Reply

Your email address will not be published.