ПРОАКТИВНО “Младежко доброволчество” , Варна 2011

Проактивно е студентско предаване на телевизия “Алма Матер” за наука и образование.В този брой екипът на предаването отива във Варна на гости на Национална среща “Младежко доброволчество” , която има за цел да популяризира доброволчеството сред политически отговорните лица и обществото в България, като използва случая, че 2011 година е обявена за Европейска година на доброволчеството.

www.amtv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.