“Неизчерпаем извор на таланти” филм на Александър Раковски

Един филм на Александър Раковски  за проф.Минко Балкански и неговата благотворителна дейност във Франция и България.

В България Минко Балкански създава фондация „Миню Балкански” в памет на своя баща. http://balkanski-foundation.org/welcome/index.php  Организира ежегоден конкурс по математика и физика за талантливи български ученици.Шестте лауреати са поканени за една година на подготвителен курс във Франция за кандидатстване в споменатото Екол Нормал Сюпериор и в Политехническото висше училище в Париж. В родното си село Оряховица е създал лятна академия по цигулка, в която преподават видни френски педагози. Там се провежда и международен пленер на изобразителните изкуства. Неотдавна професор Балкански дари един милион долара на Американския университет в България. Ценен принос за интернационализирането на българската наука е трайното привличане на програмата на НАТО, известна като “Институт за висши изследвания“ (NATO Advanced Study Institutе) за организиране на летни школи в Созопол. Всяка година по някаква актуална и бурно развиваща се научна тема се поканват десет-дванадесет от най-видните учени в света да прочетат експертни лекции пред около стотина подбрани от цял свят специалисти. Така за две седмици в Созопол се събират най-активните и видни изследователи в съответната научна област. Фактът, че това се провежда в България под ръководството на българин позволява на българските учени, и особено на по-младите от тях, да установят международни връзки при най-благоприятни условия. С цел да подпомага културния живот в родния си край, професор Минко Балкански създава фондация в памет на баща си Миню Балкански. Базата на фондацията е в с. Оряховица, където бившите магазини и къщи на семейството са преустроени в приемен дом, битова зала, библиотека с френска литература над 6000 тома, изба, учебна зала по информатика, фитнес зала и музей. Освен това фондацията откупува и реставрира няколко къщи, където е възстановена традиционната битова подредба. В този Етнографски комплекс, който е от особен интерес за чуждестранните гости, се провеждат редовно курсове по информатика, срещи, семинари и занимания по френски. Заедно със сина си Ален, Минко Балкански привлича известната американска фондация Schools Online от Калифорния за развиване на програма, по която вече 30 от най-добрите гимназии в страната са снабдени с компютърни лаборатории. Поне 10 компютри от най-високо ниво са свързани във всяка от тях денонощно с Интернет. Тези лаборатории притежават всички нужни уреди за обучение по информатика и по-специално необходимите за работата с Интернет.

От 2001 година фондация „Миню Балкански“ продължава сама дейността в България. през 2002 година фондацията доставя 850 компютри от Швейцария. С тази доставка са оборудвани нови 85 училища. Сега броя на училищата, с който работи Фондацията е 106. Най-забележителната и най-важната дейност на фондацията е тази за повишаване на професионалната компетентност на преподавателите по информатика, както и подпомагането на даровити български деца. Минко Балкански продължава да помага за развитието на научната и социалната дейност в България.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.