Съвременното общество е изправено пред множество предизвикателства, водещи до обществени трансформации на много нива – политическо, социално, културно, образователно и правно. Ролята на социалните науки за посрещането, обясняването и разбирането на днешните предизвикателства в Европа е критична.

Затова в рамките на проекта SUMMIT – Sofia University Marker Momentum for Innovation and Technological Transfer изследователската група „Европейски ценности и социални предизвикателства“ се зае да проучи тези области и да повиши осведомеността за тяхното значение сред широк кръг от представители на академичните среди и широката общественост.

Поредицата разговори за ценностите и социалните предизвикателства на Европа предоставя уникална публична платформа за влиятелни експерти, световни лидери на мисълта и известни учени и автори за споделяне на лични прозрения относно съвременните социални въпроси, политики, образование, изследвания и медии. Всички те гостуват на Софийски университет, за да разкажат своята визия за една по-добра Европа. Чуйте ги в разговорите по-долу и следете страницата за нови видеа.

Alma Mater TV е медиен партньор на формата Conversation Series.