За нас

НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ТЕЛЕВИЗИЯ "АЛМА МАТЕР" - ТЕЛЕВИЗИЯТА НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ

„АЛМА МАТЕР“ ТВ  (АМТВ) е студентска телевизия към Софийски университет “Св. Климент Охридски” за култура, образование и младежки предавания, със статут на “национална обществена телевизия” в България.
Софийският университет “Св.Климент Охридски“ има издадено Удостоверение за телевизионна дейност осъществявана чрез кабелни електронни съобщителни мрежи и сателит No 01-074 от 20.05.2009 г. от Съвета за Електронни Медии (СЕМ), в полза на Телевизия АЛМА МАТЕР.