Мисия и Визия

МИСИЯ:

 

Поддържа максимално-близка до реалната среда, в която студентите придобиват практически опит, знания и умения за анализ, планиране и създаване на медийно съдържание; за функционирането и управлението на телевизията и за основните принципи на дигиталния маркетинг чрез привличане на водещи професионалисти-консултанти в съответните области и разгръщане и модернизиране на поддържащата инфраструктура.
Утвърждава образованието като реален път към постигане на успех и просперитет като информира, подкрепя, вдъхновява и разширява кръгозора и общата култура на младите хора чрез производството, придобиването и излъчването на професионално, проверено, актуално, интерактивно, полезно, достъпно и лесно за възприемане видео-съдържание.

 

ВИЗИЯ:

 

АМТВ да се превърне в международна мрежа за производство, обмен и излъчване на видео-съдържание, припозната от студентите и младите хора в Европа като медията, която безпристрастно, професионално и добронамерено им помага да се ориентират в многопластовата информационна среда и да постигат успех чрез повишаване нивото на образованието, общата култура и разбиранията си за процесите и тенденциите в модерния свят.